پنج شنبه 16 دی ماه 1395

Home-گالری-گالری فیلم-پنجمین جشنواره-MovieGalleryF5N3
 عنوانتوضیحاتاندازه دفعات دانلود
ارکستر کودکان باران (وحید خرّمی) - قمترنم مُلایی - تبسم احمدی - فاطمه اخوان - ستایش سمیعی نسب - مهشاد شهیدی - مهدیه صادق زاده الماسی - ایلیا غفاری - علیرضا محمدی - محمد مهدی حیدری - دلارام گائینی - محمد امین ابراهیمی - حسین بازگشا - کوروش امیری کیان - عماد مومنی - همنوازی و همخوانینامشخصدانلود100
مهرنوش حسینی نسب (ویولن) - کرمانتکنوازی- ویولننامشخصدانلود140
مهبد عرفانی (ویولن) - رشتعلی بزرگ ضیابری - همنوازی ویولن-تمبکنامشخصدانلود88
مبین ترابی (سنتور) - کرجتکنوازی - سنتورنامشخصدانلود105
گلبرگ یاسین زاده (ویولن) - بوشهرتکنوازی- ویولن نامشخصدانلود105
گروه مهرنواز (آرمان حیدریان) - چالوسصدف صیاد- سیده غرل احمدی رودسری - سیده شادیا پور حجتی - سیده زمانه هاشمی - نازنین عاصفی - آناهیتا نویدی - همنوازینامشخصدانلود101
گروه گلهای نو- وابسته به ارکستر گلهای کرمان (پویا بنی اسدی) - کرمانمینا کرمی نژآد رنجبر - امیرحسین میرنجفی - طه عارفی- پانیذ کارآموز - هلنا درخشان - همنوازینامشخصدانلود101
گروه گل­های جاویدان -وابسته به ارکستر گلهای کرمان(پویا بنی اسدی) - کرمانسینا اسکندری- مینا کرمی نژآد رنجبر- آریا افزون- نجلا علوی - همنوازینامشخصدانلود102
نجلا سادات علوی (پیانو) - کرمانتکنوازی- پیانو نامشخصدانلود108
طه عارفی (آکاردئون) - کرمانتکنوازی- آکاردئوننامشخصدانلود113
روژین قراخان (پیانو) - تهرانتکنوازی- پیانونامشخصدانلود144
ترنم مُلایی (ویولن) - قمتکنوازی- ویولننامشخصدانلود100
تبسم احمدی (تار) - قمفاطمه اخوان - همنوازی تار- تمبکنامشخصدانلود86
پرهام وفایی (ویولن) - قمتکنوازی- ویولننامشخصدانلود117
ایلیا غفاری (سنتور) - قممهدیه صادق زاده الماسی - همنوازی سنتور-تمبکنامشخصدانلود80
امیرمهدی عنابی (تار) - کرجتکنوازی- تارنامشخصدانلود94
امیر رضا مصاحب (سنتور) - تنکابنتکنوازی - سنتورنامشخصدانلود111
صدرا فلاحی (ویولن) - بروجردتکنوازی- ویولن نامشخصدانلود107
هلنا سعیدی (ویولن) - کرمانتکنوازی- ویولننامشخصدانلود91
دی ان ان